Bērna attīstība

Pirmās 365 dienas bērna mūžā

                                          Bērna sensomotorā attīstība ( Herberts Pfeiffers)

Vecums

Valoda

Kustības

1.mēnesis

Smaids, skaņas

Ceļ galvu, atrodoties guļus uz vēdera

2.mēnesis

Dažādas tonalitātes skaņas

Atbalstās uz apakšdelmiem

3.mēnesis

Čalošana

Atvērtas plaukstas

4.mēnesis

Atsevišķas skaņas

Pārveļas no vēdera uz muguras

5.mēnesis

Dubultas skaņas

Pārveļas no muguras uz vēdera

6.mēnesis

Mērķtiecīgas skaņas

Secīgi pagriezieni no muguras uz vēderu un otrādi

7.mēnesis

Pamatoti secīgas skaņas

Istabas pētīšana, pateicoties spējai pagriezties

8.mēnesis

Dubultas zilbes

Stāv četrrāpus, apsēžas no sāna

9.mēnesis

Saka „Mamma”

Rāpošana

10.mēnesis

Atkārto zilbes

Brīvi apsēžas

11.-12.mēneši

Pazīstamā situācijā spontāni izmanto noteiktu skaņu

Ceļas augšā, bez grūtībām notur priekšmetu rokā, sāk staigāt

Lasīt vairāk »